Μηνιαία αρχεία: Μάρτιος 2022

2 άρθρα

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής:

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Τετάρτη 23-03-2022 έως και το Σάββατο 09-04-2022 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι υποβάλλουν όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια-ιδιότητες τους από την Τετάρτη 23/03/2022 έως και την Κυριακή 10/04/2022 είτε:

  • Ταχυδρομικά με φάκελο αλληλογραφίας στη διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη (πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή), είτε:
  • Με αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψηφίου, (όχι μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου προσώπου) ενώπιον της Επιτροπής Παραλαβής δικαιολογητικών και ώρες από 08:00 ως 14:00 τις ανωτέρω ημερομηνίες. (και Σαββατοκύριακο).

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr.

Η προκήρυξη

Επιλογή Τουριστικού Γραφείου

Σεπόλια, 17/3/22

Ενημερώνουμε ότι σχετικά με τη σχολική εκδρομή της Γ‘ Τάξης από 7/4/22 έως 9/4/22 με προορισμό τη Σύρο (Κυκλάδες), η επιτροπή αξιολόγησε τις προσφορές που κατατέθηκαν στο σχολείο και ΟΜΟΦΩΝΑ επέλεξε ως πλέον συμφέρουσα αυτή του τουριστικού γραφείου «Vlassopoulos Travel Services».