Μηνιαία αρχεία: Σεπτέμβριος 2021

4 άρθρα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 50ου ΓΕ.Λ. Αθήνας για το σχολικό έτος 2021-22

Η αρμονική συνύπαρξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας εντός του πλαισίου του Σχολείου, εκτός από την ευγένεια και τον αμοιβαίο σεβασμό, προϋποθέτει και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Στόχος αυτού είναι η διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και θα αποτρέπει εντάσεις και συγκρούσεις, στη βάση αρχών, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη. Εντός αυτού του κλίματος το Σχολείο θα μπορέσει να επιτύχει την απρόσκοπτη σε καθημερινή βάση λειτουργία του και να πραγματώσει ανενόχλητα και μεθοδικά το έργο του, που έγκειται στην παροχή μιας σύγχρονης, ποιοτικής, συμπεριληπτικής και δημοκρατικής εκπαίδευσης, στα πρότυπα και τις ανάγκες μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Συνέχεια ανάγνωσης

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε για την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4254/15-9-21:

ΦΕΚ 4254/15-9-21