Εξ αποστάσεως

4 άρθρα

Τηλεκπαίδευση Πέμπτη 27/1 και Παρασκευή 28/1

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αποφασίστηκε η διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4188/10-9-21 θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση.

Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους παρακάτω συνδέσμους για το ωρολόγιο πρόγραμμα της Πέμπτης 27/1/22, της Παρασκευής 28/1/22, καθώς επίσης και το ωράριο λειτουργίας του σχολείου:

Τηλεκπαίδευση Δευτέρα 24/1 και Τρίτη 25/1

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής αποφασίστηκε η διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αττική το επόμενο διήμερο 24 και 25 Ιανουαρίου 2022.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4188/10-9-21 το διήμερο αυτό θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωρολόγιο πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας από τους παρακάτω συνδέσμους: