Η επίσημη ιστοσελίδα του 50ου ΓΕΛ Αθήνας

Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να βρίσκετε τους καθηγητές του σχολείου για να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας, τις ημέρες και ώρες που ορίζονται στο παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων 2021-2022