Η επίσημη ιστοσελίδα του 50ου ΓΕΛ Αθήνας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 50ου ΓΕ.Λ. Αθήνας για το σχολικό έτος 2021-22

Η αρμονική συνύπαρξη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας εντός του πλαισίου του Σχολείου, εκτός από την ευγένεια και τον αμοιβαίο σεβασμό, προϋποθέτει και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Στόχος αυτού είναι η διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και θα αποτρέπει εντάσεις και συγκρούσεις, στη βάση αρχών, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη. Εντός αυτού του κλίματος το Σχολείο θα μπορέσει να επιτύχει την απρόσκοπτη σε καθημερινή βάση λειτουργία του και να πραγματώσει ανενόχλητα και μεθοδικά το έργο του, που έγκειται στην παροχή μιας σύγχρονης, ποιοτικής, συμπεριληπτικής και δημοκρατικής εκπαίδευσης, στα πρότυπα και τις ανάγκες μιας δημοκρατικής κοινωνίας.

Η αμοιβαία υπευθυνότητα Σχολείου και μελών της σχολική κοινότητας αναφορικά με την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας τίθεται ως προϋπόθεση για τα παραπάνω.

Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών

 • Όλοι/ες οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να βρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση έγκαιρα. Οι μαθητές/τριες που προσέρχονται στο σχολείο με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη τους μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής ώρας.
 • Μετά την είσοδο του/της καθηγητή/τριας στην τάξη δεν γίνονται δεκτοί οι μαθητές/τριες που έχουν αργοπορήσει.
 • Κανένας/καμία μαθητής/τρια δεν φεύγει από το Σχολείο αν δεν ολοκληρωθεί το πρόγραμμά του/της. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης για σοβαρό λόγο, ζητά άδεια από τη Διεύθυνση και ενημερώνονται οι γονείς και ο/η καθηγητής/τρια της επόμενης διδακτικής ώρας.

Διδασκαλία

 • Οι μαθητές/τριες σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών/τριών τους για μάθηση, καθώς επίσης και το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να διδάξουν, χωρίς να προβαίνουν σε ενέργειες που εμποδίζουν τη διεξαγωγή των μαθημάτων και των σχολικών εκδηλώσεων.
 • Οι μαθητές/τριες που παρενοχλούν το μάθημα και δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις του/της καθηγητή/τριας τους απομακρύνονται από το μάθημα, χρεώνονται με απουσία και απασχολούνται με εργασία και σε χώρο που τους υποδεικνύει η Διεύθυνση.

Συμπεριφορά

 • Oι μαθητές/τριες προσέρχονται στο μάθημα χωρίς φαγητά, ροφήματα και αναψυκτικά.
 • Η απρεπής συμπεριφορά των μαθητών/τριών, η χειροδικία, η αυτοδικία, οι προσβολές, η μη αποδοχή της διαφορετικότητας, η άσκηση λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλα άτομα ελέγχονται και αντιμετωπίζονται αναλόγως από το Διευθυντή ή και από το Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
 • Οι μαθητές/τριες χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και δεν έχουν επιθετική συμπεριφορά. Συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και ευγένεια στους/ις συμμαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους του Σχολείου.
 • Παρότι η εμφάνιση των μαθητών/τριών αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης, η άσκηση του δικαιώματος αυτού περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα και ευπρέπεια.
 • Οι μαθητές/τριες στις σχολικές εκδηλώσεις πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό σε όλους/ες τους/τις συντελεστές της εκδήλωσης. Στις εξόδους τους από το Σχολείο (εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών/τριών και να συμπεριφέρονται με ευγένεια.
 • Σύμφωνα με το νόμο, το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους δημόσιους χώρους.
 • Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, δεν επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών μέσων στους χώρους του Σχολείου. Αν χρειαστεί κάποιος/α μαθητής/τρια να επικοινωνήσει με το σπίτι του ή το αντίστροφο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα τηλέφωνα του Σχολείου.
 • Οι μαθητές/τριες δεν συνομιλούν ούτε παίρνουν αντικείμενα από άτομα εκτός του σχολικού χώρου από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.

Σεβασμός στο χώρο – Ασφάλεια

 • Οι μαθητές/τριες σέβονται τους σχολικούς χώρους και τη σχολική περιουσία, διατηρούν το Σχολείο καθαρό και τα βιβλία, τα θρανία και τα καθίσματά τους σε καλή κατάσταση.
 • Στα διαλείμματα, για την ασφάλεια όλων, οι αίθουσες κλειδώνονται. Οι μαθητές/τριες κατεβαίνουν στην αυλή βάσει των υποδείξεων των εφημερευόντων, και δεν παραμένουν στους ορόφους. Άδεια παραμονής στις αίθουσες δίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους.
 • Για λόγους ασφαλείας το ασανσέρ χρησιμοποιείται -μετά από σχετική άδεια- μόνο από τους/τις μαθητές/τριες που έχουν κινητικά προβλήματα.

Συνεργασία με Γονείς/Κηδεμόνες

 • Το Σχολείο θεωρεί σημαντική την αγαστή συνεργασία με την οικογένεια των μαθητών/τριών και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, σε θέματα αγωγής, συμπεριφοράς και ασφάλειας των μαθητών/τριών.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών δικαιούνται να έχουν τακτική και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή/τρια, αλλά και ενημερώνουν οι ίδιοι το Σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού τους.
 • Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για θέματα που αφορούν το παιδαγωγικό έργο και την πρόοδο των παιδιών τους.