Η επίσημη ιστοσελίδα του 50ου ΓΕΛ Αθήνας

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22

Σας ενημερώνουμε για την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4254/15-9-21:

ΦΕΚ 4254/15-9-21